Arıcılık sektörü içinde yüksek danstelerde (yoğunluklarda) arı kovanı straforu basılmaktadır. Basılan strafor 80 dansteye kadar çıkabilmektedir.